Sneeuw schuiven

IMG_5682Werkwijze, voorwaarden en tarieven winterdienst. ( sneeuwschuiven & zoutstrooien)

Uitvoering.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van vooraf gemaakte afspraken. De uitvoering kan zowel gebeuren in handkracht of machinaal. Dit is mede afhankelijk van de bereikbaarheid, de grootte en de complexiteit van de locatie.

Werkmethode.
Met betrekking tot het inzetten van Cremerson kan er worden gekozen uit een van de 2 nader omschreven werkmethoden.
• Uitvoering op initiatief van de klant, hierbij belt de klant naar een vast telefoon nummer met de binnen Cremerson aangewezen coördinator met het verzoek tot actie over te gaan. De responstijd bedraagt maximaal 3 uur na het gedane verzoek. Het exacte tijdstip is mede afhankelijk van het aantal vragen dat binnen komt, waarbij de volgorde van binnenkomst in principe leidend is.
• Uitvoering op basis van contract overeenkomst. In dit geval nemen wij u standaard mee in onze route wanneer er sneeuwval heeft plaats gevonden of ijzel op kan treden.

Werktijden.
De werktijden waarin de uitvoering al plaatsvinden zijn in principe van maandag tot en met vrijdag tussen 05:00 en 23:00 uur. Bij calamiteiten in uitzonderlijke gevallen en in overleg kan hier van worden afgeweken.

Facturering.
De verrekening van de werkzaamheden zal geschieden op basis van na calculatie en de overeengekomen tarieven. Het minimum tarief per beurt bedraagt 1 uur van de ingezette werknemer(s) en of Machine(s).
Wekelijks zullen de gewerkte uren per mail worden verzonden aan de opdrachtgever.
Facturering vind per 2 weken plaats. Er is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.

Tarieven.
De in het overzicht vermelde tarieven zijn uurtarieven waarbij voor de machines geldt dat deze inclusief bediening zijn. Met betrekking tot de prijs voor het strooizout geldt dat eventuele prijsstijgingen, ingeval van schaarste, zullen worden doorberekend.

De geldende trieven kunt u bij ons per mail opvragen.