IMG_2255Grondwerken zijn voor iedere tuinrealisaties van groot belang.

Het vormt de basis voor een goede kwaliteit bestrating of border ten behoeve van de aanplant.

Met het grondwerk krijgt de klant de eerste contouren van de tuin te zien, het uitzetten is hier vooraf al gebeurd. Daarnaast krijgt de grondwerker inzicht over de grond waar hij mee te maken gaat krijgen voor de bestrating en de borders. Wanneer hierover getwijfeld wordt hebben wij materialen waarbij de onderlagen van de grond kunnen testen ( CBR Rating )

Deze meting is met name van belang bij nieuwbouw, gezien daar de grondstructuur drastisch is gewijzigd en zo slappe ondergronden aannemelijk zijn. Deze veroorzaken vaak al in een vroeg stadium verzakking. Als dit een maal is aangetoond kan op voorhand in overleg met de klant voorzorgmaatregelen genomen worden.

Grondonderzoeken ten behoeve van beplanting voeren wij zelf uit. Wanneer wij bij u de beplanting en de aanleg hiervan gaan realiseren voeren wij vooraf het grondonderzoek uit.
Aan de hand van deze uitslagen weten wij bij welke planten er extra elementen moeten worden toegevoegd of waar we sommige planten juist niet weg moeten zetten. Dit kan gevolgen hebben voor de eerder gemaakte beplantingsplan, welke dan zal worden aangepast in overleg.

Naast particulieren grondwerken verrichten wij ook werken voor aannemers in de bouw, langs snelwegen, renovatie projecten, grondafgravingen en glasvezelkabel projecten. Enerzijds in Nederland en anderzijds in Frankrijk en België.